This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

bostad.jpg
Referens

Batteriet 2

Elegant design och miljövänlighet utmärker bostadsfastigheten Batteriet 2 i centrala Stockholm. Fastigheten erhöll certifieringsnivån Miljöbyggnad Silver med hjälp av miljösamordning från ÅF.

Bostadsfastigheten Batteriet 2, som ägs av AFA Fastigheter, har genomgått en omfattande renovering och certifierades i samband med denna process med nivån Silver enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. Byggnadens bruksarea, ca 8500 kvm, innefattar 68 bostadslägenheter och en lokal med barnomsorgsverksamhet.

I rollen som beställarens miljösamordnare, hjälpte ÅF till med miljöfrågor i syfte att se till att  byggnaden skulle uppnå kraven enligt Miljöbyggnad Silver. Dessutom hjälpte ÅF till med flera utredningar kopplade till certifieringen, exempelvis solcellsutredning och projektering av solcellsanläggning, fönsterutredningar, dagsljussimulering och miljöinventering.

Bostadsfastigheten blev färdigställd år 2017 och certifierades i april samma år enligt Miljöbyggnad Silver.