This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Grand Hotel, Stockholm

Energieffektivisering genom ombyggnation, driftåtgärder och effektivare belysning. En viktig del är också att genom kunskap och visualisering förbättra såväl gästers som personals möjligheter att påverka energianvändningen.

ÅF har bland annat varit en av de centrala projektdeltagarna då Grand Hotel i Stockholm har effektiviserat sin energianvändning genom ombyggnation, driftåtgärder och effektivare belysning. En viktig del är också att man genom kunskap och visualisering förbättrat såväl gästers som personals möjligheter att påverka energianvändningen.

Sustainable Innovation

Arbetet skedde inom ramen för Sustainable Innovation (Sust) som startade 2008 som ett samarbete mellan företag, myndigheter och forskning. Initiativet togs av Energimyndigheten, men Sust ägs idag av en förening som har flera företag som medlemmar, varav ÅF är en.

En central del i Susts verksamhet är att driva utvecklingsprojekt tillsammans med medlemsföretagen och andra aktörer. Genom projekten får de medverkande företagen större utväxling på sina insatser.  

Mer på samma ämne

Visa fler