This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

180711_Forskning_1280x456px.jpg
Referens

Forskningsprojekt kring solceller i transportsystem

ÅF samarbetar med Uppsala Universitet i ett forskningsprojekt kring olika sätt att integrera solcellsanläggningar i Sveriges transport- system, såsom elvägar och järnväg.

Projektet finansieras av  Energimyndigheten. Uppdraget innebär att utforska möjligheter att förse transportsystemen med närproducerad och förnyelsebar solel.

Under våren 2018 hålls en workshop för intressenter kring studiens delrapport. Bland annat framkommer att det är möjligt att integrera solcellsanläggningar i bullerplank utmed elvägar och järnvägar. Därmed kan annars obrukbar yta användas för att driva tåg och lastbilar delvis med 100% ren solel.

Solcellsanläggningarna fungerar även som bullerskydd som kan förbättra närmiljön för boende längs de undersökta sträckorna, där behov finns.

Total effekt:  12,7 MWp
Potentiell energiproduktion per år:  12 GWh

> Sammanfattning Solceller - integration i transportsystem

Mer på samma ämne

Visa fler