This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

ess_1280x456.jpg
Referens

ESS

I Lund byggs en av världens främsta forskningsanläggningar: European Spallation Source (ESS). Det är ett högteknologiskt supermikroskop och en så kallad neutronkälla som ska generera vetenskapliga insikter och innovationer.

ÅF fick i uppdrag att designa den byggnadstekniska installationen med fokus på forskningsanläggningens funktion, säkerhet och hållbarhet. Det rör sig om mycket stora investeringar och här kom ÅFs byggekonomiska expertis till användning. I arbetet med anläggningens accelerator svarar ÅF för projektledning och design av system för el, VVS, styrning och övervakning. När ESS är i full drift 2025 beräknas uppemot 3 000 forskare från hela världen årligen vallfärda till Lund för att ta del av de nya  forskningsmöjligheterna.

ESS kommer att generera upp till 100 gånger fler neutroner än befintliga liknande anläggningar, vilket möjliggör banbrytande upptäckter inom många vetenskapsområden.

Foto: ESS

Mer på samma ämne

Visa fler