This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Energisamarbete Elfa Distrelec

Elfa Distrelec är en av norra Europas ledande elektronikdistributörer. Elfa Distrelec marknadsför och distribuerar drygt 100.000 artiklar från mer än 650 leverantörer från hela världen.

Centrallagret för Elfa Distrelec omfattar 27 000 kvm och ligger i Järfälla. Innan man inledde ett energisamarbete med ÅF hade man här en årlig energikostnad på 4,6 MSEK, fördelad på 2,1 GWh fjärrvärrme, 0,6 GWh fjärrkyla och 2,4 GWh el. Med ständigt stigande energipriser beslöt man i slutet av 2010 att se över var och hur man kunde spara energi.

Fastigheten består av kontor, hög- respektive låglager, restaurang, konferensanläggning och garageytor. Höglagret har 22 meter i takhöjd, betjänas av åtta helautomatiserade robotar och rymmer en luftvolym om 65 000 m3.

ÅFs uppdrag

ÅF har under ett års tid bedrivit ett Energisamarbete för att reducera användning av el, fjärrvärme och fjärrkyla. Vi jobbade nästan uteslutande med att optimera driften av fastigheten, vilket gjorde att enbart mindre investeringar krävdes.

Resultat

År 1 reducerades den totala energiförbrukningen med 18 %. Besparingen motsvarade drygt 700 kSEK år 1, ca 16 % av total energikostnad.

Mer på samma ämne

Visa fler