This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

st1.jpg
Referens

Energikartläggning av hamndepå

2016 anlitades ÅF av St1 Supply för att genomföra energikartläggning av depån i Göteborgs hamn. St1 hade redan tidigare påbörjat ett aktivt arbete och med ÅFs insatser lokaliserades ytterligare besparingsmöjligheter. Sedan 2014 har St1 Supply i Göteborg minskat sin energianvändning med 42%, motsvarande omkring 700 00 SEK/år.

Bakgrund

Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU) ställer på medlemsstaterna. Lagen innebär att alla stora företag ska genomföra kvalitetssäkrade energikartläggningar över sin verksamhet minst vart fjärde år.

ÅFs roll

ÅF anlitades av St1 Supply som certifierade energikartläggare för att genomföra energikartläggning av verksamheten med mål att identifiera förbättringsområden och presentera åtgärdsförslag med besparingspotentialer. Energikartläggningen baserades på platsbesök med inventering för identifiering av betydande energianvändare samt intervjuer med driftpersonal. Projektgruppen från ÅF bestod av en processingenjör, en energikonsult samt en certifierad energikartläggare.

St1 hade genomfört energikartläggning under 2012 och lyft frågan om energieffektivisering. Den nya lagen om energikartläggning innebar att ett nytt och mer omfattande grepp togs om energifrågan. Tidigare genomförda åtgärder hängde delvis ihop med förändrade produkter i verksamheten. Energikartläggningen skapade ökad förståelse för hur systemen fungerade och hur företaget med relativt enkla medel kraftigt kunde reducera energianvändningen. Vid kartläggningen ansåg man att de stora åtgärderna redan var genomförda. Trots detta fanns en potential att spara ytterligare.

En stor förändring efter den genomförda energikartläggningen blev att man valde att fokusera även på fastighetsenergi och driftoptimering av till exempel ventilation. Förluster i fjärrvärmesystemen på anläggningen visade sig i energikartläggningen vara betydligt större än vad St1 anade och idag har delar av anläggningen kopplat bort fjärrvärmen helt och ersatt den med luftvärmepumpar.

Ett arbete pågår även från personalens sida med att optimera temperaturen i cisternerna så de inte är varmare än nödvändigt, och så att raffinaderiet levererar så hög temperatur som möjligt för att depån ska minimera uppvärmningsbehovet. Att personalens medvetenhet och engagemang ökat märks även i och med att manuellt styrd belysning i tankparken är tänd mindre än tidigare, och att den endast tänds vid behov. Dessa beteenderelaterade åtgärder har kommit som en bonus då kunskapen bland medarbetarna ökat.

Anläggningen i Göteborg är den första av St1:s depåer att genomgå energikartläggning. Under 2018 har även depån i Luleå energikartlagts. Där finns andra utmaningar, bland annat pga. kallare klimat. Tack vare de lyckade resultaten lyfts anläggningen i Göteborg fram som ett gott exempel internt hos St1. Förhoppningen är att även övriga anläggningar i landet ska kunna göra samma resa.

Resultat

Minskad energianvändning med 945 MWh/år motsvarande 700 000 SEK/år.

Mer på samma ämne

Visa fler