This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

mollersbil_1280_643.jpg
Referens

Energieffektivisering för Möller Bil

Möller Bil bedriver försäljning samt verkstadsarbeten i egna fastigheter på 10 orter i Mälardalen. Den samlade energiförbrukningen uppgår till ca 17 000 MWh (el och värme). ÅF har fått uppdraget att effektivisera energiförbrukning och kostnader.

Målet med uppdraget är att genom enkla metoder och kostnadseffektiva investeringar minska den totala energiförbrukningen med ca 20 %. Anläggningarna ska även få en behagligare inomhusmiljö samt vara lättare att sköta. Kostnader ska även reduceras via effektivare driftavtal och korrekta taxor. ÅF tar samtliga investeringar och fakturerar ut detta mot 80 % av besparingen enligt modellen för energisamarbete. I fas 1 optimerades befintlig utrustning. Detta startades redan under första besöket ute i anläggningarna. I fas 2 sker enklare investeringar för att åtgärda direkta fel och brister. I fas 3 sker större och mera kostnadskrävande ombyggnationer.

Fas 1 har reducerat energiförbrukningen med ca 7 %. Fas 2 kommer sedan att reducera förbrukningen ytterligare med ca 9 % jämfört med basåret. Fas 3 kommer att ta vid efter år 2 och då kommer energiförbrukningen att reduceras ytterligare så att uppsatta mål nås. Förväntad återbetalningstid för samtliga konsultkostnader och investeringar för att uppnå satta mål uppgår till ca 1 år. 

Mer på samma ämne

Visa fler