This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

lugnet_1280_643.jpg
Referens

Energieffektivisering av Lugnets idrottsanläggning

Falu Fritid beslutade under 2009 att genomföra ett energieffektiviseringsprojekt för idrottsanläggningen Lugnet. Offentlig upphandling genomfördes och ÅF vann affären i tuff konkurrens tack vare starka referenser av liknande projekt och kompetens.

Uppdraget med energieffektivisering innefattade en kartläggning av hela fastigheten. I samband med denna upprättades en actionlista med akuta driftsrelaterade åtgärder. I utredningen identifierades även ett antal fokusområden för vidare studier, bland annat möjligheter till värmeåtervinning från närliggande ishall, behovet av nytt ventilationssystem i idrottshallen, dålig nedkylning av fjärrvärmevatten för att nämna några.

Potentialen som identifierades i energikartläggningen och genom fördjupningar i utvalda fokusområden uppgår till 2 500 MWh fjärrvärme, eller 65 % av hela värmeanvändningen, samt 200 MWh el, eller 15 % av hela elanvändningen.

Mer på samma ämne

Visa fler