This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

180711_ChalmersCampusJohanneberg_1280x456px.jpg
Referens

Chalmers Campus Johanneberg - en av Sveriges solcellstätaste stadsdelar

På Chalmers Campus Johanneberg har ÅF ett samarbete med både Akademiska Hus och Chalmersfastigheter AB om att upprätta förfrågningsunderlag för upphandling av solcellsanläggningar till vad som kommer att bli en av Sveriges soltätaste stadsdelar.

Akademiska Hus  - nybyggnationsprojekt A Working Lab

ÅF har utrett möjligheter till byggnadsintegration i fasad och tak. Projektering av solcells- anläggning på tak samt dimen-sionering av batterilager och upprättande av förfrågningsunderlag har utförts. Byggnaden kommer att få ett internt lik-strömsnät som försörjer laster direkt med likström från solcellerna utan omvandling till växelström. ÅF deltar i detta innovationsprojekt som fortsätter under hela byggnationstiden.

Total effekt solceller:  171 kWp

Chalmersfastigheter AB 

Detaljprojektering och upprättande av förfrågningsunderlag för tre fastigheter på Campus, även innefattande konstruktionsberäkningar för bedömning om befintlig takkonstruktion kan hålla för ytterligare last.

Total effekt:  388 kWp

Akademiska Hus  – befintliga fastigheter

Detaljprojektering och upprättande av förfrågningsunderlag för fem fastigheter på Campus.

Total effekt:  401 kWp

Mer på samma ämne

Visa fler