This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

fyrkanten.jpg
Referens

Fyrkanten 14

Ombyggnation av kontor till hotell i centrala Stockholm. Fastigheten Fyrkanten 14, omfattande ca 4 500 m2, är belägen i hörnet av Luntmakargatan och Apelbergsgatan nära Hötorget. Fastigheten var en kontorsfastighet, bestående av två byggnader, och har under 2014-2015 genomgått en omfattande ombyggnad. De båda husen har byggts om till ett hotell, som har utformas för att uppnå en certifiering enligt BREEAM In-Use.

I samband med den omfattande ombyggnationen har alla tekniska installationer bytts ut och flera energibesparande åtgärder har genomförts, som förvandlat den gamla kontorsbyggnaden från slutet av 50-talet till en modern miljöcertifierad hotellfastighet.

ÅFs roll i projektet som miljösamordnare omfattade att göra en förstudie för val av miljöcertifieringssystem i projektet, ta fram miljöprogram för uppfyllande av miljöcertifiering BREEAM In-Use (part 1) och fastighetsägarens egna miljökrav, samt att samordna och stötta projektörer och entreprenör för uppfyllnad av miljökrav under projektet.

Projektet är certifierat enligt BREEAM In-Use med betyg ”Very good”.

Kund: AFA Fastigheter
Objekt: Fyrkanten 14, Stockholm
Projekt: Ombyggnation av kontor till hotell
Omfattning: 4 500 kvm
Period: 2014-2017
ÅFs uppdrag:
Miljösamordning samt framtagande av förstudie, miljöprogram och certifieringsunderlag