This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

LudvigSvensson_1280x456.jpg
Referens

Energisamarbete med tygproducent

Genom ett energisamarbete med ÅF har tygproducenten AB Ludvig Svensson hittills lyckats minska sin energianvändning med 21%, motsvarande 1,9 miljoner kr per år, samtidigt som produktionen har ökat med 33%.

Bakgrund

Textilproducenten AB Ludvig  Svensson hade en relativt hög  energianvändning och inget aktivt energiarbete. När de 2015 inledde ett så kallat energisamarbete med ÅF blev det en vändning, och starten på ett aktivt och långsiktigt arbete. Konceptet Energisamarbete som  ÅF erbjuder innebär att energibesparingarna betalar för ÅFs tid och insatser, samtidigt som kundföretaget garanteras en viss del av besparingen. I detta fall var syftet att hjälpa företaget att minska driftskostnaderna, förbättra  inomhusmiljön samt ge dem ett ”bollplank” med energiexpertis.

ÅFs roll

Energisamarbetet inleddes med en kartläggning, där ÅF fick lära känna verksamheten och identifiera  lämpliga åtgärder. Därefter påbörjades ett långsiktigt arbete med injusteringar, driftoptimering, avstängningsrutiner och vidare utredningar, för att hitta ytterligare förbättringspotential.  ÅF har framförallt stöttat organisationen, som sedan genomfört mycket av förbättringsarbetet i egen regi. Projektorganisationen består från Svenssons sida av representanter från fastighet, miljö och produktion. 

2017 gjorde ÅF ytterligare en energikartläggning, eftersom AB Ludvig Svensson omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag. (2014:266) Denna kartläggning utfördes som en naturlig del i energisamarbetet, för att ytterligare belysa vissa delar och presentera fler åtgärdsförslag. Hela tiden upprätthölls levande dokument med insatser av  varierande storlek. Efter energikartläggningen har ett aktivt arbete bedrivits för att effektivisera lokaluppvärmning och byta till LED-belysning. Ångsystemet har också effektiviserats och tilläggsisolerats för bättre energieffektivitet.

Inom ramen för energisamarbetet genomförde studenter från Chalmers tekniska högskola ett examensarbete, för att hitta vägar att förbättra energieffektiviteten i färgningsprocessen. Detta resulterade i fördjupad kunskap som snabbt kommer att bidra till enklare driftoptimering, men på längre sikt även ge insikter kring större ombyggnader.

Resultat

Mellan åren 2014 och 2018 har mängden köpt el och gas/olja  reducerats med 570 MWh/år respektive 2 700 MWh/år vilket motsvarar en kostnadsbesparing om 1,9 miljoner kronor per år. Energibesparingen har även resulterat i lägre miljöpåverkan i form av minskade utsläpp med 640 ton  koldioxid.

Läs mer om AB Ludvig Svensson

Kund: AB Ludvig Svensson
Objekt: Textilfabrik, Kinna
Projekt: Energisamarbete
Period: 2015-2018
ÅFs uppdrag: Stötta och genomföra energieffektiviseringsarbete. Uppnådda besparingar finansierar ÅFs arbetsinsats.
Omfattning: 35 000 kvm

Mer på samma ämne

Visa fler