This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Smestad gjenbruksstasjon

Endelig skal Oslo vest få sin egen gjenbruksstasjon. På Smestad har ÅF Advansia prosjektledelse og byggeledelse på det som ligger an til å bli Norges, og trolig også verdens, flotteste og mest moderne gjenbruksstasjon.

Når vi besøker prosjektleder Frode Steinsvik på Smestad er ferdigstillelse av bygget et halvt år unna, nærmere bestemt 8. september 2015. Offisiell åpning antas å bli i løpet av oktober.

Smestad gjenbruksstasjon er på de fleste måter en tradisjonell gjenbruksstasjon, med samme funksjoner som man finner for eksempel på Grønmo og Haraldrud, men i og med at den ligger mer urbant til, stilles det litt andre krav til utformingen. Smestad gjenbruksstasjon bygges med tak og vegger, siden den ligger tett på villabebyggelsen i området og det stilles strenge krav til støyskjerming, forteller Steinsvik.

Det er også stilt strenge arkitektoniske krav til bygget, som ligger tett på Ring 3 og er synlig for mange. Derfor blir Smestad gjenbruksstasjon et stilig bygg, den flotteste gjenbruksstasjonen i Norge helt klart, kanskje i Europa og verden for øvrig også. Det er gjennomgående høy kvalitet på alt av materialer. Gjenbruksstasjonen får en kapasitet på rundt 150.000 besøkende i året, og skal betjene privathusholdninger, først og fremst fra Oslo vest. Det blir ikke kapasitet til å ta imot avfall fra næringsdrivende. Tomten vi bygger på er relativt liten, 12,5 mål, og det er bare 35 kvadratmeter som vil stå ubebygget når prosjektet er ferdig.

Gjenbruk blir en opplevelse
Bygget er spesielt, i forhold til den funksjonen det skal ha. Som oftest er en gjenbruksstasjon bare en åpen plass med containere du kaster ting i, mens her får vi et flott bygg som vil gi brukerne en helt annen opplevelse. Det er gøy å være med på et slikt prosjekt, sier Steinsvik. Ellers er fremdriften på bygget veldig bra. Vi hadde forsinkelser innledningsvis, med porøst fjell som måtte sikres, i fjellveggen langs baksiden av gjenbruksstasjonen, men etter at vi kom i gang med byggingen har ting gått veldig greit og vi er helt på skjema.

Hageavfall komprimeres
Smestad gjenbruksstasjon er et tradisjonelt anlegg, forteller Steinsvik, vi har ivaretatt de miljøkravene som gjelder. Men mottaket for hageavfall vil nok se litt annerledes ut enn det folk er vant til. Det er ikke plass til store hauger med hageavfall her, så vi installerer to komprimatorer som skal ta unna hageavfall. Folk plasserer hageavfallet sitt i en sjakt, der blir det skjøvet unna og komprimert.

Oppleves det spesielt meningsfullt å bygge en gjenbruksstasjon?
Ja, jeg synes det er ekstra hyggelig å jobbe med denne typen prosjekter. Her har vi et bygg som blir miljøvennlig, utrolig fint og veldig synlig i tillegg. Det er gøy å være med på, avslutter Steinsvik.

Mer på samma ämne

Visa fler