This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

ÅF Advansia bidrar med ressurser innen prosjektstøtte ved utbyggingen av nytt sykehus i Østfold. En viktig rolle, som angår absolutt alle involverte i prosjektet, er ansvaret for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA).

Når prosjektet har pågått i over fire år, og rundt 3600 arbeidere fra en rekke forskjellige firmaer har vært involvert i forskjellige faser av prosjektet, er antall skader med fravær begrenset til fire. Det gir en H-verdi på 1,81 i skrivende stund.

Prosjekt Nytt Østfoldsykehus (PNØ) satt tidlig fokus på SHA og definerte ambisiøse mål, som er godt forankret i hele prosjektorganisasjonen.  I PNØ er SHA et linjeansvar. Terje Hannisdahl og Peter Mendis fra ÅF Advansia har innehatt funksjonen som SHA-koordinatorer ved Prosjekt Nytt Østfoldsykehus, og sistnevnte forteller gjerne om metodikken bak suksessen. Arbeidet med SHA bør starte så tidlig som mulig, aller helst før første spadetak. Det gjorde vi i dette prosjektet og det har lagt grunnlaget for en solid jobb, sier Mendis.

Hvordan får man SHA-budskapet ut til alle de hundrevis av mennesker som jobber og har jobbet ved PNØ?
Det er aldri så enkelt som at man lager en SHA-plan basert på byggherreforskriften og sier «her er SHA-planen vår». Den biten er grei, det er et minimumskrav. Vi spurte oss i tillegg: Hva er intensjonen med byggherreforskriften? Vår definisjon ble at alle som jobber her skal reise hjem hele og friske, hver dag. Dessuten er Prosjekt Nytt Østfoldsykehus opptatt av at prosjektet er èn arbeidsplass, og alle som jobber her ett team. Det spiller ikke noen rolle om man kommer fra ÅF, NCC eller en underleverandør, alle er ett team.

Det var litt murring i starten, da alle entreprenørene ble kalt inn til SHA-møte og fikk beskjed om å bruke ZIM, vårt elektroniske SHA-verktøy, og beskjed om å registrere hvert minste avvik. Alle leverandører fikk sin egen side for registrering. Bare SHA-ansvarlig kunne se på alles sider, de forskjellige firmaene kunne ikke se hverandres registreringer. Dette budskapet gikk hjem, vi viste tidlig at vi tok SHA på største alvor og vi fikk banket det inn hos alle involverte. Vi ville ha alle avvik opp i dagen. I dag har vi registrert rundt 3500 avvik. Registrert, fulgt opp og lukket, alle sammen.

Det andre vi gjorde var å avholde møter før hver vernerunde, hver onsdag. En time tok møtene. Her tok vi opp og gikk gjennom samtlige avvik fra uken før. Alle firmaer på byggeplassen var pliktige i å sende en representant, det ga vi påbud om. Og de kom. Så gikk vi gjennom ett og ett avvik, i plenum. Da begynte enkelte å skjemmes litt, og så gikk de tilbake og gjorde nødvendige justeringer. Men det var ikke det som var hovedpoenget, det var at her fikk vi læring: Alle som så et avvik hos en annen, tenkte jo etter om dette også var noe de måtte sjekke opp for egen del. Det ble erfaringsutveksling. Samtidig viste vi at vi ikke godtok en eneste form for avvik. Til slutt var SHA veldig godt mottatt, etter at vi la stort press i begynnelsen.

En SHA-plan, og byggherreforskriften, kan ofte oppfattes som noe som svever litt over hodene på vanlige arbeidere. Man må klare å koble forskriftene til produksjonen, ned i hverdagen til hver enkelt arbeider. En polsk arbeider uten norskkunnskaper må også forstå SHA-planen. Derfor holdt vi to kurs i uken. Mandager var det kurs på norsk, og torsdager på engelsk. Nå har vi kjørt rundt 290 kurs for rundt 3600 deltakere alt i alt. Kursene var sterkt relatert til vår byggeplass, ikke til noe overordnet og teoretisk SHA. Vi viste bilder fra vår hverdag, av ting som var gjort feil, og sa «se her, dette bildet er tatt rett her borte i forrige uke. Sånn skal det ikke være». Vi har dessuten hatt kjempestøtte fra Prosjektdirektøren, vi har hele tiden følt at vi har en del tyngde i ryggen.

- Hemmeligheten er å forvandle alle ordene som er skrevet om SHA til praktiske løsninger og et trøkk som arbeiderne merker i sin hverdag. Og å være tidlig på plass.

Mer på samma ämne

Visa fler