This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Bjorvika_1280.jpg
Referens

Infrastrukturen i Bjørvika

Utbyggnaden av stadsdelen Bjørvika i Oslo är bland de mest komplexa bygg- och anläggningsprojekten någonsin på norska fastlandet. Här byggs bostäder, kontor, skolor, butiker och restauranger, väg och hamnpromenad med grönytor, som öppnar upp Oslo mot fjorden.

ÅF projektleder byggandet av alla de offentliga ytorna, inklusive sju allmänningar, strandpromenaden med havsbad och strand, vägar, broar, cykelvägar, högspänningsanläggningar, fjärrvärme, vatten och avlopp, med mera.

Med detta följer stort ansvar för koordinering samt information till allmänheten. När Bjørvika är färdigt kommer stadsdelen rymma 5000 bostäder, och 20 000 människor kommer att ha sin arbetsplats här.

Projektet startade 2003 och beräknas vara färdigt 2035.

Mer på samma ämne

Visa fler