This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

PNO1_1280.jpg
Referens

Prosjekt Nytt Østfoldsykehus

Helse Sør-Øst RHF har etablert en egen prosjektorganisasjon, Prosjekt Nytt Østfoldsykehus (PNØ) med ansvar for å planlegge, prosjektere og gjennomføre utbyggingen av et nytt sykehus for 300.000 østfoldinger. ÅF Advansia bidrar med ressurser innen prosjektstøtte og IKT i prosjektet.

Snart står 85.500 topp moderne kvadratmeter sykehus klare til bruk. Det nye sykehuset på Kalnes vil gi hele fylket komplette helsetjenester, med diagnostikk, behandling og rehabilitering under ett tak.

Prosjektet er inne i avsluttende fase, med testing, idriftsetting og opplæring i teknisk utstyr. De første brukerne flytter inn i mai 2015, før sykehuset er i full drift i november 2016. Prosjektet har strukket seg over en periode på fem år og inkluderer en rekke tekniske installasjoner og implementering av avansert spesialutstyr.

Bygget
Det nye sykehuset i Østfold er et bygg med mange spesialfunksjoner, forteller ÅF Advansias Øyvind Ludvigsen, sjef for prosjektstøtte. I motsetning til et kontorbygg, der det gjerne er mye repeterende arealer, typisk kontorplasser over hele etasjer, er sykehuset et stort bygg med en rekke spesialrom. Sykehuset rommer radiologi, akuttmottak, operasjonssaler, sengeområder, isolater der det gjelder helt spesielle krav til luftisolering, og det bygges et stort laboratorium med mange transportbånd der blodprøver og materiale fra hele Østfold skal analyseres. Det er en egen steril-sentral, der alt utstyr som brukes om igjen steriliseres, et spesialrom med meget strenge krav til sterilitet. Det skal også foregå legemiddelproduksjon ved sykehuset, blant annet av cytostatika (cellegift til kreftbehandling), det krever egnede arealer. I tillegg er det mye logistikk og transport internt i hele bygget, som krever omfattende tilrettelegging.

En ting som er spesielt for det nye Østfoldsykehuset er at psykiatri og somatikk skal inn under samme tak. Tradisjonelt har psykiatrien i Norge holdt til i egne bygg, og Østfoldsykehuset er det første hvor somatikk og psykiatri integreres. ÅF Advansia stiller med et meget rutinert team på Østfoldsykehuset. Mange har vært med helt siden den første utbyggingen av hovedflyplassen på Gardermoen, og videre gjennom store prosjekter som Ahus, Telenor-bygget på Fornebu og St. Olavs Hospital.

Kostnadsrammen er rundt 6 milliarder, ytterligere 750 MNOK hvis vi tar med IKT. ÅF Advansia bidrar med ressurser innen prosjektstøtte og IKT. Under prosjektstøtte ligger fremdriftsplanlegging, kostnadsstyring, dokumentstyring, SHA, kvalitetssikring og idriftsettelse.

Prosjektledelsen
Det viktigste når det kommer til arbeidsmetoder, er å ha en flat struktur. Alle får si det de vil, og alle skal bli hørt. Slik får vi all informasjon på bordet. Bare da fungerer det, sier Ludvigsen.

Prosjektledelse kan mange. Man kan ta et kurs på BI og bli prosjektleder. Men tenk deg at du skal gå til Nordpolen. Du har aldri vært der før. Hvem spør du om råd? Du spør en som har vært der før. Du spør en som har gått løypa, som vet hvordan du skal proviantere og som vet hva slags utfordringer du kan møte underveis, avslutter Ludvigsen.

Mer på samma ämne

Visa fler