This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Södra Cell Mörrum

Utvärdering av alternativ för minskade fosforutsläpp.

Södra Cell är en av världens största tillverkare av pappersmassa för avsalumarknaden. I Mörrum finns två produktionslinjer för tillverkning av pappers- och textilmassa. Pappersmassan exporteras huvudsakligen till pappersbruk i Europa för tillverkning av exempelvis tidningspapper. Textilmassan levereras främst till Asien för tillverkning av cellulosabaserade textilfibrer.

Södra Cell i Mörrum sökte metoder för att uppfylla den nya fosforgräns som fastställts i deras miljötillstånd. ÅF fick i uppdrag att utvärdera olika alternativ. Uppdraget genomfördes genom modellering av processen och tillämpning av alternativa metoder inklusive kostnader. I rapporten ingick en beskrivning av metoderna, prestandahöjning och rekommenderade åtgärder.

ÅF stod även för projektledning samt genomförande av konsult- och utvärderingsarbetet med en detaljerad analys av anläggningens prestanda och utvärdering av korrigerande åtgärder. Även allmän konsultverksamhet inom olika aspekter av verksamheten ingick i uppdraget.

Mer på samma ämne