This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Altri

Ökad effektivisering och prestanda i reningsverk.

Altri är en ledande Potugisisk massa- och pappersproducent inriktad på produktion av blekt eucalyptysmasa. ÅF utvärdera möjligheten att öka effektiviteten i Altris Celbi-massafabrik och minska kostnaderna för rening. ÅF utvärderade även det effektivaste sättet för reningsverket att hantera en ökad belastning från en planerad ökad massaproduktion.

Rapporten innehöll analys av aktuell prestanda, genomgång av förbättringsåtgärder, utvärdering av nödvändiga åtgärder för hantering av framtida produktionsökningar samt rekommendationer för nästa steg. ÅF stod även för projektledning samt allmän konsultverksamhet inom olika aspekter av verksamheten.

Mer på samma ämne