This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Van Houtum

Konceptstudie för ny hygienpappersmaskin och DIP-linje.

Van Houtum är ett familjeägt företag som tillverkat hygienpapper i nästan 80 år. ÅF hjälpte Van Houtum att utveckla sin hygienpappersmaskin och sitt DIP-linjekoncept för att undersöka olika sätt att göra linjen så energisnål som möjligt.

I teknikens framkant

Eftersom Van Houtum har mycket höga hållbarhetskrav fick ÅF uppdraget att utvärdera olika alternativ för bästa tillgängliga teknik och även nästa generations teknik. Efter sammanställning av en lista med tillämpliga tekniker och möjliga processkoncept granskade ÅF alternativen tillsammans med Van Houtum för att fastställa deras lämplighet.

Den befintliga bruksanläggningen har ganska begränsat utrymme och därför var det särskilt viktigt att hitta kompakt processutrustning och -koncept som skulle passa in i lokalerna. Det första steget var att söka alternativa processlösningar som skulle kräva färre utrustningsdelar.

Exceptionell flexibilitet

Tillsammans med Van Houtum kunde ÅF utveckla ett antal linjekoncept för avlägsnande av trycksvärta. Det var viktigt att ta särskild hänsyn till att kvalitetsspecifikationerna för slutprodukterna varierar. Trycksvärteborttagningen utformades därför till att vara exceptionellt flexibel så att olika kvaliteter kan produceras.

Bygga kunskap för framtiden

Genom att använda bästa tillgängliga och nästa generations teknik har ÅF hjälpt Van Houtum att utvärdera vilka processkoncept som är mest hållbara, energisnåla och miljövänliga, baserat på lokala förhållanden.

Den utredning som gjordes i projektet har i hög grad förbättrat metoderna och kunskaperna om vilken typ av parametrar och marknadsförhållanden som är viktigast när företaget väljer den hållbaraste lösningen.

Den nya kunskap företaget därmed vunnit innebär att ÅF fick kapacitet att klara liknande projekt med ännu högre kvalitet och precision i framtiden.

Mer på samma ämne

Visa fler