This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

SCA

ÅF gjorde förstudie och stod för projektledning när SCA utökade sin kapacitet i Östrands massafabrik.

SCA är ett ledande skogsföretag och ägaren till en av de största privatägda skogarna i Europa. SCA planerade att utöka sin verksamhet i Östrands massafabrik och ÅF bistod med säkra, hållbara och tillförlitliga processlösningar samt projektledning.

SCA Östrands massafabrik producerar TCF-blekt barrsulfatmassa, 415000 kADt/a och kemitermomekanisk massa (CTMP), 90 kADt/a för både hygienpapper och tidningspapper. 

ÅF fick uppdraget av SCA att göra en preliminär genomförbarhetsstudie om utbyggnad av fabriken för massaproduktion på 800 kADt/a. Östrand hade redan en sodapanna och en mesaugn med kapacitet på motsvarande 800 kADt/a blekt massa i produktion.

ÅF utvärderade processen och fabrikens planlösning för den nya kapaciteten, beräknade investeringskostnader och preliminär genomförbarhet.

Mer på samma ämne

Visa fler