This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

QA in Project Helios

ÅF var ansvarig för Kvalitetssäkringen av projekt Helios

Expansionen av SCA Örstrand är en av de största i svensk historia. Projekt Helios kommer att fördubbla produktionen av blekt barrsulfatmassa och omfattade åtta delprojekt.

ÅF ansvarade för projektets kvalitetsfunktion med konsulter som: Site Quality Manager (SQM), Quality Assurance (QA) och Quality Control (QC).

Genom att identifiera kritiska områden och snabbt åtgärda dem uppfylldes tidplanen. Genom att stötta leverantörerna i att bevaka sin egen kvalitet levererades all kritisk utrustning utan brister,  vilket underlättade montagefasen och minimerade produktionsbortfall.

ÅF gjorde leverantörsbedömning och inspektion av tillverkningsleverantörer med fabriker i Asien och Europa samt övervakade också kostnaderna för kvalitetsbrister och var stödfunktion i garantifrågor och reklamationer.

Mer på samma ämne

Visa fler