This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Projektledning genererar dubblerad produktionskapacitet med hållbarhetsfokus

ÅF ansvarande för projektledning i ett uppdrag där syftet var att dubblera produktionskapaciteten i ett vedlager. Genom ett helhetsperspektiv, simulering och hållbarhetsfokus levererades en lösning som uppfyllde kundens mål.

 Ett svenskt pappersmassabruk hade målsättningen att dubbla produktionen med en investering på 4,2 miljarder kronor. För att lyckas med det behövde lager och transportvägar anpassas till den nya verksamheten.

 ÅF levererade en helhetslösning från förstudie till idrifttagande. Simulering användes som verktyg för att dimensionera vedlagret och utvärderingen av olika alternativ gjordes baserat på kostnad, miljöpåverkan, flexibilitet, arbetsmiljö och säkerhet. Gällande trafiken gjordes en nulägeskartläggning på området samt en prognos av framtidens flöden av fordon och människor. En lösning togs fram med fokus på säkerhetshöjande åtgärder, bland annat genom att separera person- och fordonsflöden samt att sänka hastigheten på området.

Alla intressenters synpunkter togs i beaktande och projektet uppfyllde målet att dubblera produktionskapaciteten. ÅFs projektledare var en av tre finalister till utmärkelsen ”Årets Projektledare 2015” som Universum delade ut för hennes ledarskap, fokus på adderat affärsvärde och hållbarhet.

Mer på samma ämne

Visa fler