This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Mondi

Modernisering av reningsverk för avloppsvatten.

Vid en granskning av CMPC Puento Alto Effluent Treatment Plant samarbetade ÅF med partners kring projektledningen och kring konsult- och utvärderingsarbetet. I arbetet med CMPC ingick en detaljerad analys av anläggningens prestanda och en utvärdering av korrigerande åtgärder.

Arbetet omfattade även allmänna konsulttjänster rörande olika aspekter av verksamheten. För att kunna uppfylla CMPC:s behov och optimera verksamheten arbetade vi nära kunden under hela processen.

Analys och utvärdering

I vårt uppdrag ingick en detaljerad analys av historiska data och en utvärdering av prestandan vid framtida produktionsnivåer. Rapporten inkluderade även en statusutvärdering, nyckeldata för prestation och en lista över rekommenderade åtgärder.

Granskningens fokusområden 

  • Utvärdering av behovet av nytt primärt klarmedel
  • Effektivt avlägsnande av grova fasta ämnen (plast)
  • Optimering av sekundär behandling
  • Optimering av slamhantering
  • Principer för doftkontroll
  • Förslag till processinstrumentering, styrning och övervakning.

Mer på samma ämne

Visa fler