This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

AkzoNobel

ÅF hjälpte AkzoNobel i Stenungsund att förbättra arbetsmiljön.

AkzoNobel är ett ledande globalt färgföretag och en stor producent av specialkemikalier och limsystem. ÅF fick i uppdrag av AkzoNobel i Stenungsund att förbättra arbetsmiljön, säkerställa kvaliteten och förbättra säkerheten vid terminalerna där containrar och långtradare lastas.  

Uppdraget omfattade förstudie, preliminär utformning, planering, projekt- och konstruktionsledning samt driftsättning av terminalerna 10, 11 och 12. Projektledaren från ÅF ledde en projektgrupp med såväl intern som extern personal, i syfte att få bästa möjliga expertis inom varje område.

Ombyggnationerna delades upp i tre stadier med fyra veckors stilleståndstid för varje. Detta gjordes för att säkerställa produktionen under pågående projekt.

Såväl tidplan som budget följdes enligt plan och AkzoNobel var mycket nöjd med både implementering och slutresultat.

Mer på samma ämne

Visa fler