This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Swedish Match

ÅF har hjälpt Swedish Match öka produktionskapaciteten för portionssnus och medverkat i projektets alla faser för en helt automatiserad fabrik.

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer snus och övriga tobaksprodukter. När efterfrågan på portionssnus ökade krävdes en fördubblad produktionsökning med maximal användning av existerande ytor i produktionsanläggningen. ÅF har medverkat i projektets alla faser och idag står en helt automatiserad anläggning klar med ökad produktivitet och säkerhet.

Utmaning

Swedish Match såg att efterfrågan på portionssnus ökade stadigt och planerade en helt ny produktionsanläggning i Göteborg. Deras strategi var att bygga en anläggning väl tilltagen för framtida expansion och med produktionssäkerhet, hygien och miljö i främsta rummet. Vid snustillverkning ingår i princip samma huvudmoment som i ett mejeri: beredning, upphettning, kylning och packning.

Lösning

ÅF har medverkat i projektets alla faser från systemhandling till färdig anläggning. Följande aktiviteter har ingått:

  • Systemhandling med utredningar, kalkyler och budgetförfrågningar.
  • Processdesign av system för dosering av flytande råvaror och CIP-anläggning.
  • Processprojektering i 3D, flödesscheman och komponentlistor.
  • Isometrier och prefabritningar för förtillverkning och platsmontage.
  • Detaljerade process- och funktionsbeskrivningar.
  • 3D-samordning av samtliga installationer i installationstäta våningar
  • Förfrågningsunderlag, offertutvärdering, granskning.
  • Montagekontroll, igångkörning och processoptimering.
  • Beställarens ombud samt montageledning för åtta processentreprenader under hela byggtiden.

Resultat

Swedish Matchs kapacitet för produktion av portionssnus fördubblades. Produktionskapaciteten är efter utfört projekt 60 miljoner dosor per år och omfattar cirka 2 500 meter rör. I den nya fabriken finns dessutom system för CIP av utrustningen med tillhörande distributionsnät. Anläggningen är helt automatiserad och delarna som vi har projekterat har två PLC-system med totalt 1 800 I/O.

Mer på samma ämne

Visa fler