This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Simuleringsmodell förbättrade designen och levantörsvalet av ett nytt distributionscenter åt Lindex

ÅF har, tillsammans med Lindex, genomfört ett projekt för att starta upp en distributionscentral åt Lindex.  Projektet var ett helhetsåtagande och inkluderade allt från inledande dimensioneringsberäkningar, utvärdering av konceptlösningar och val av leverantör till färdig anläggning. 

I projektet mottags ett flertal olika konceptförslag för distributionscentrets utformning och flöden. Det bestämdes tidigt i projektet att leverantörernas konceptförslag skulle utvärderas med hjälp av simulering.

     –  Att göra en korrekt utvärdering av komplexa anläggningar, baserat på layoutritningar och funktionsbeskrivningar, är mycket svårt och osäkert. Därför valde vi att utvärdera lösningarna med hjälp av simulering, berättar projektledaren från ÅF.

 I simuleringsmodellen provkördes den tänkta anläggningen med realistisk historisk produktionsdata. Prestanda, driftskostnad, flexibilitet och robusthet utvärderades. Simuleringen gjorde det möjligt att optimera anläggningen, planera för säsongsvariationer och personalbehov samt analysera förväntad lagerfyllnad.

      – Tack vare simuleringsmodellen har vi kunnat identifiera och komma tillrätta med problem och flaskhalsar. Den har också varit till stor hjälp för att kommunicera och skapa förståelse inom vår organisation och med leverantören av anläggningen. Vi har nu ett effektivare och mindre kostsamt flöde som både vi och kunderna tjänar på, säger Mats Olsson logistikchef på Lindex.

Mer på samma ämne

Visa fler