This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Octapharma

ÅF har genomfört processinstallationer och kvalificering av utrustning åt Octapharma för att säkerställa att regulatoriska regelverk uppfylls.

Octapharma är ett svensk läkemedelsföretag och en av de största aktörerna i världen för proteinbaserade läkemedel med en omsättning på 100 miljarder kronor. ÅF har genomfört processinstallationer och efterföljande kvalificering av utrustning för att säkerställa att regulatoriska regelverk uppfylls. Resultatet blev en kraftigt utökad kapacitet i Octapharmas fabrik i Stockholm.

Utmaning

Octapharma behövde öka produktionskapaciteten i befintliga lokaler i Stockholm. ÅF fick uppdraget att påbörja förstudie för att bedöma vilka möjligheter som fanns och omfattningen av installations- och kvalificeringsaktiviteter. Resultatet av den utredningen blev startskottet till det kapacitetökningsprojekt som påbörjades 2006.

Lösning

Utifrån de identifierade aktiviteterna och dess tillhörighet i processavsnitt gjorde vi en gruppering av installations- och kvalificeringsaktiviteterna.

För att kunna öka produktionskapaciteten gjordevi förändringar i lokaler och nyinstallationer för media och utrustning. Den befintliga anläggningen uppgraderades med ny utrustning och vi modifierade även en del befintlig utrustning.

Vi genomförde sedan installations- och kvalificeringsarbetet som inkluderade kravställningar, inköp, projektledning, kvalificerings- och valideringsaktiviteter rörande IQ/OQ/PQ för WFI, IQ/OQ av processutrustning samt IQ/OQ av befintligt styrsystem.

Resultat

Octapharma kunde efter utfört projekt utöka sin kapacitet avsevärt vilket möjliggjorde utökad produktion i sin anläggning i Stockholm.

Mer på samma ämne