This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Effektivisering och kvalitetssäkring av etiketteringsprocess

ÅF har utvecklat ett verktyg som minimerar administration samt effektiviserar och kvalitetssäkrar etiketteringsprocessen för ett producerande företag inom livsmedelsindustrin. 

Livsmedelsföretaget har närmare 1 000 olika artikelnummer i produktion. Varje färdig produkt etiketteras med olika etiketter. Det stora antalet produkter och etiketter genererar komplexitet kring etiketteringsprocessen.

 ÅF har tagit fram ett visuellt verktyg som möjliggör snabb och enkel sökning efter rätt etiketter till respektive produkt, baserat på artikelnummer i produktionsordern. Vid sökning visas en lista på vilka etiketter som behövs och dess exakta placering i layouten samt att aktuellt hyllplan visualiseras i verktyget.

 -        Lagerpersonalen kan enkelt se var i layouten etiketterna är placerade. Det blir en mindre risk för fel tack vare sök- och scanningsfunktionen i kombination med visualiseringen av lagerlayouten, säger projektledaren från ÅF.

 Den positiva effekten var att det frigjordes tid för personalen som i dagsläget gör mindre administration.

Mer på samma ämne

Visa fler