This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Design av rekordstor processanläggning för returenheter inom livsmedelsindustrin

ÅF har designat och levererat en ny logistik- och processanläggning för hantering och tvätt av returlådor och returpallar som används inom dagligvaruhandeln och livsmedelsindustrin.

ÅFs uppdragsgivare var Svenska Retursystem och projektet var budgeterat till 15 MSEK. Anläggningen som designades och levererades av ÅF blev Svenska Retursystems största hittills och kan hantera cirka 70 miljoner returlådor per år. Det finns i första skedet två produktionslinor och det är förberett för en tredje inför hantering av ytterligare framtida volymökningar. 

Uppdraget var ett (så kallat) EPCM-uppdrag där ÅF ansvarade för hela projektet: design, projektering, inköp, byggledning samt den övergripande projektledningen för uppförande och driftsättning av den nya anläggningen.

Den nya anläggningen består av ett område för processverksamhet och ett för lager. ÅF ansvarade för processdelen, där returlådorna genomgår en tvättprocess. Med spetskompetens från automation, mekanik och processmedia designades anläggningen för högautomatiserad, flexibel och effektiv produktion. 

Mer på samma ämne

Visa fler