This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Hjordnära mejeri

Ny processutrustning och automation

Hjordnära mejeri ägs av Skånemejerier och erbjuder ett brett sortiment av ekologiska, välsmakande och varsamt framställda mejeriprodukter. Mejeriet har byggts till i etapper för att kunna inrymma den moderna produktionsanläggning som gör det möjligt att bedriva en mer effektiv livsmedelproduktion utan att göra avkall på kvaliteten.

ÅF har genomfört ett projekt åt Hjordnära som bestod av en helt ny processutrustning samt automation. ÅF ansvarade även för projektledningen av utbyggnad av befintliga fastigheter och anläggningar.

Sammantaget ansvarde ÅF för projektledning av allt från förstudier, planering, design, upphandling, installation, automation, driftsättning - hela vägen till dokumentation och utbildning av personalen.