This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Stöd med efterlevnad

Stöd med bestämmelser för CE-märkning enligt maskindirektivet.

En klient som tillverkar en CE-märkt produkt enligt maskindirektivet fick stöd för att kunna följa gällande bestämmelser.

ÅF gjorde en nulägesanalys som ledde till ett utbildningsprogram med kontinuerlig fortbildning om CE-märkning enligt maskindirektivet, baserat på företagets verksamhet.

Klienten fick hjälp med att identifiera vad som styr verksamheten och vilka bestämmelser och direktiv som måste följas, hur de ska tolkas, vad som är bra att veta och vilka tumregler som gäller.