This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Socialt ansvarstagande

Det är viktigt att ha en hållbar leveranskedja som inte kränker några mänskliga rättigheter när företag ska ta sitt sociala ansvar.

ÅF hjälpte ett amerikanskt företag med en utredning av leveranskedjan för att se till att inga konfliktmineraler (tantal, tenn, guld, volfram) ingår i deras positioneringsinstrument.

I uppdraget gjordes en utredning av leveranskedjan för att se till att inga konfliktmineraler (tantal, tenn, guld, volfram)* ingår i deras positioneringsinstrument och för att se till att man följde värderingarna:

  • Transparans i leverantörskedjan 
  • Minska incitament för krig
  • Undvika kränkningar av de mänskliga rättigheterna

Genom utredningen kunde klienten säkerställa att inga konfliktmineraler ingick i positioneringsinstrumenten.

*Konfliktmineraler är naturresurser där den systematiska exploateringen och handeln sker i konfliktdrabbade områden och bidrar till, tjänar på eller är resultatet av allvarliga brott mot mänskliga rättigheter, brott mot människorättslagar eller brott mot den internationella lagstiftningen.