This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Riskanalys

Lättare arbete tack vare riskbedömning.

En av ÅFs klienter insåg tidigt att processer för att uppfylla krav och bestämmelser är tidskrävande och kräver strikta åtgärdsplaner.

Klientens produkter omfattas av många bestämmelser som krävde insamling av avsevärda mängder data. Några av ÅFs tekniker gjorde en riskanalys av klientens olika produktsortiment.

Genom att jämföra de material som ingick i produkterna och bedöma risken för att inte uppfylla olika lagstiftningar kunde ÅF ge klienten möjlighet att prioritera och börja samla in data på ett säkrare och mindre kostsamt sätt.