This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Översikt över bestämmelser

ÅF hjälper ventilationsföretag med att få en god översikt över gällande bestämmelser och lagstiftning.

Ett globalt företag som arbetar med ventilationslösningar bad ÅF se över gällande bestämmelser för att kartlägga de föreskrifter, standarder och direktiv som påverkar företaget. 

ÅF hjälper nu företaget med en återkommande genomgångar av bestämmelserna. Vi granskar de föreskrifter, standarder och direktiv som påverkar företaget enligt en femårsplan. ÅF fungerar under denna tid som rådgivare till företaget och lämnar årligen information om nyheter i de bestämmelser som gäller företagets verksamhet.

Klienten fick till exempel veta att gällande energikrav hade uppdaterats, vilket påverkar företagets verksamhet (eko-designdirektivet och energimärkningsdirektivet). Direktiven reglerar hur mycket energi en produkt får förbruka.

Med tjänsten sparar klienten tid och pengar och får garantier för att alla bestämmelser är uppfyllda.