This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

ÅFs Mognadsmodell ökar effektivitet och regelverks efterlevnad

Modellens GAP- och nulägesanalys garanterar produktsäkerheten

ÅF har hjälpt en global lastbilstillverkare att möta nuvarande och framtida tekniska föreskrifter.

ÅFs verktyg för mognads bedömning, Mognads modellen*, användes för att ange tillverkarens nuvarande kapacitet att upprätthålla överensstämmelse med relevanta regelverk.

Baserat på fynd och positiva intryck från intervjuer och en omfattande GAP-analys gav ÅF vägledning och rekommendationer för hur kunden kan arbeta proaktivt med framtida krav och öka förmågan i hela organisationen.

*Mognads modellen bygger på den internationella standarden ISO19600: 2014 Compliance Management Systems.

Mer på samma ämne

Visa fler