This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Kravhantering (Compliance Management)

När ett globalt företag med produktionen utlagd på entreprenad behövde hjälp med att säkerställa en fungerande leveranskedja gick ÅF in med expertråd.

Några av företagets produkter kommer i kontakt med livsmedel och måste därför tillverkas enligt god tillverkningssed, GMP.

ÅF hjälpte företaget med affärsutveckling och expertråd i tillämpliga bestämmelser och krav. Genom ett aktivt tillvägagångssätt kunde ÅF stödja klienten med att följa den ständigt föränderliga internationella lagstiftningen för säkerhet vid användningen av produkten, liksom med att uppfylla kraven på kemikaliehantering med negativa effekter på hälsa och miljö.

För att organisationen ska kunna uppfylla och hålla reda på ändringar av olika bestämmelser (exempelvis RoHS, Reach, direktiv för kontakt med livsmedel, konfliktmineraler) gjordes en kravspecifikation för systemet. Klientens IT-verktyg anpassades också för att stödja den globala lanseringen av en ny produkt enligt gällande regler och bestämmelser.

Mer på samma ämne

Visa fler