This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Eko-undersökning

En klient i livsmedelsindustrin bad ÅF om hjälp med att identifiera områden där delar av deras utrustning kunde förbättras med hänsyn till miljön. ÅF gjorde då en eko-undersökning.

En eko-undersökning är en nulägesanalys av en produkt ur miljöperspektiv. I undersökningen samlade ÅF in data och intervjuade personal som arbetar med produkten. För att få en uppfattning om produktens miljöstatus analyserades insamlade data med hjälp av de tio gyllene reglerna för eko-design.

Klienten fick en rapport över produktens miljöstatus med förslag på olika åtgärder. Företaget fick också hjälp med att identifiera områden för förbättring och områden med lägre prioritet.

Uppdraget resulterade i tids- och kostnadsbesparingar för klienten samt förslag på förbättringar.

Mer på samma ämne

Visa fler