This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Nya kabelgenom-föringsmoduler vid Ringhals

Installation av nya kablar som tål miljön i inneslutningen under hela livstiden för R1.

Bakgrund

Ringhals kärnkraftverk måste uppfylla den standard som utfärdades av Sveriges regering 2008. Projektet innebar att mekaniska och elektroniska komponenter inom inneslutningen ska uppfylla standarderna före och efter en eventuell olycka. Om detta uppfylls kan Ringhals 1 vara kvar i drift fram till 2030.

Syfte

Projektet omfattar rekonditionering av kablar, kabeldragning och kabelgenomföring. Kablar som innehåller klorin ska minimeras. Kabeldragningarna optimeras med hänsyn till strålningskällor, överflödeszoner och värmekällor. Alla kablar ska vara seismiskt verifierade.

ÅFs roll

ÅF ansvarade för projektet som helhet i nära samarbete med ÅF. De viktigaste uppgifterna inkluderade analys, konstruktion, installation, upphandling och kvalifikation av väsentliga komponenter, montering, testning, dropoff och detaljerad uppgradering av grova ritningar. Klienten ansvarade för kontakten med myndigheter, revision och konsultation.

Kundvärde

ÅF såg till att projektets snäva tidsschema hölls och minskade även klientens ursprungliga totalberäkning för investeringen med 25 procent.