This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Klippan, gamla verket

ÅF har moderniserat Kraftringens gamla värmeverk i Klippan genom att bygga om styr och övervakning till ABB 800xA.

Kraftringens gamla värmeverk sköter den viktiga distributionen av fjärrvärmen till orten. Kraftringen producerar fjärrvärme i huvudsak genom fliseldning i en annan anläggning (också det uppgraderat av ÅF) men gamla värmeverket har även en gaspanna som support när det blir ordentligt kallt.
Anläggningen styrdes tidigare av ett äldre system, som saknade både support och reservdelar. Som en naturlig del av Kraftringens stora 800xA system hade ÅF en viktig roll som integratör och uppgraderingen gav Kraftringen ett modernt, öppet och operatörsvänligt driftövervakningssystem som underlättar framtida uppgraderingar och ändringar.

Utmaning

Pumpar, drift och tillhörande kretsar behövde byggas om och integreras i 800xA utan leveransavbrott. Noggrann detaljplanering med kund och elinstallatör möjliggjorde detta med lyckat resultat.

Lösning

Förutom lokal operatörsplats installerades även en ny lokal servermiljö på gamla verket. En fiberförbindelse med huvudproduktionsanläggningen, där även befintlig server modifierades inom ramen för projektet, medför att Klippans båda värmeverk nu har en redundant serverlösning som står redo att problemfritt hantera båda anläggningarna. Möjlighet till fjärrstyrning från det nybyggda Örtoftaverket finns genom en tunn klient.

ÅFs uppdrag var att leverera en färdig anläggning till fast pris och innehöll följande delar:

 • Projektplanering
 • Inköp av hårdvara, både ny instrumentering och PLC/Server
 • Framtagning av ombyggnadsdokumentation
 • Konstruktion av ny anläggningsdel, automation och el
 • Leverans av nya skåp
 • Elinstallation och instrumentmontage genom underentreprenör
 • Programmering
 • Interntestning
 • FAT
 • Driftsättning
 • Framtagning av dokumentation
 • SAT
 • Provkörning
 • Utbildning
 • Överlämning

Resultat

Klippans anläggningar för värmeförsörjning av orten har nu ett modernt, öppet, framtidssäkert och operatörsvänligt driftövervakningssystem som underlättar framtida uppgraderingar och ändringar. Projektet genomfördes problemfritt och följde både tidplan och budget.

Mer på samma ämne

Visa fler