This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Jämtkraft

ÅF har uppgraderat det befintliga Siemens PCS7 styrsystemet för ångturbinen i Jämtkrafts kraftvärmeverk i Lugnvik i Östersund.

Jämtkrafts kraftvärmeverk i Lugnvik, som ett normalår står för upp till 20 % av Jämtkrafts totala produktion, behövde moderniseras för säkra den framtida elproduktionen. ÅF fick uppdraget att uppgradera det befintliga PCS7 styrsystemet för ångturbinen. Resultatet blev ett modernt, öppet och framtidssäkert styrsystem.

Utmaning

Kraftvärmeverket hade varit i drift sedan 2002 och behövde moderniseras. Ångturbinerna och styrsystemet levererades av Siemens och senaste styrsystemsuppgraderingen gjordes 2007. Viktiga kundaspekter var att få klar anläggningen inom den utsatta tidsramen och att den skulle fungera på exakt samma sätt som innan uppgraderingen.

Lösning

ÅF uppgraderade PCS7-styrsystemet på ångturbinerna till den senaste versionen och bytte ut PS-biblioteket mot senaste standard och öppet APL-biblioteket. Vi bytte även ut gamla servrar med Windows XP mot nya servrar med Windows 2008 server.

Vårt uppdrag var att leverera en färdig anläggning till fast pris och innehöll följande delar:

 • Projektering
 • Framtagning av dokumentation
 • Design och designgranskning
 • Inköp av hårdvara och PCS7-licenser
 • Riskanalys och testprotokoll
 • Uppgradering av PCS7 från version 6.1 till 8.0
 • Utbyte ut PS-biblioteket mot APL-biblioteket
 • Installation av separat engineeringstation
 • Rensning i koden
 • Interntestning
 • FAT
 • Driftsättning
 • SAT
 • Provkörning
 • Utbildning
 • Överlämning

Resultat

Jämtkraft fick ett modernt, öppet, framtidssäkert och operatörsvänligt styrsystem som underlättar framtida uppgraderingar och ändringar. Projektet genomfördes problemfritt och enligt tidplan.

Mer på samma ämne

Visa fler