This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

LKAB

Nytt energieffektivt styrsystem gav friskare luft gruvan.

LKAB är en världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning. LKAB:s ventilationsfläktar i gruvan i Kiruna styrdes av ett system som hade använts i över 20 år. ÅF fick i uppdrag att ersätta styrsystemet för gruvans cirka 600 fläktar med ett nytt ABB-system. Det nya styrsystemet gav bättre ventilationsstyrning vilket minskade energianvändningen och förbättrade arbetsmiljön.

Utmaning 

För att kunna arbeta i gruvan i Kiruna på olika nivåer, ända ner till ett djup på 1 365 meter, måste ny luft kontinuerligt föras ner och gammal luft avlägsnas. Närmare 2 000 kubikmeter frisk luft pumpas in i gruvan varje sekund. Under vintern måste den luft som pumpas ner även värmas upp. Att laga det gamla systemet för ventilationsstyrning var inte ett alternativ. Flera fläktar saknade även styrning och fläktar som är i drift hela tiden använer stora mängder energi, även då det inte finns något reellt behov av luftcirkulation.

Lösning

ÅF anlitades som huvudentreprenör och fick uppdraget att ersätta hela systemet med ett nytt och modernt styrsystem som var anpassat till Kirunagruvans särskilda behov. Projektet genomfördes framgångsrikt, tack vare samarbete mellan olika divisioner inom ÅF och ett stort engagemang från LKAB:s projektteam.

Resultat

Med det nya styrsystemet kunde driftstiden för varje fläkt minskas med i genomsnitt åtta timmar under varje 24-timmarsperiod. Detta uppnåddes genom att ventilationen fokuserades på de områden där den behövdes mest. Detta ledde i sin tur till avsevärt lägre och mer effektiv energianvändning. Med det nya styrsystemet kan LKAB även mäta luftkvaliteten för att kunna minska luftningstiden.

Mer på samma ämne