This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Boliden

Garpenberg 2,5MT - utbyggnad av Sveriges äldsta gruva så att den blev en av de lönsammaste och modernaste.

Bakgrund

Boliden hade som mål att fördubbla produktionen vid Sveriges äldsta gruva, Garpenberg utanför Hedemora. Expansionen ökade produktionen från 1,4 till 2,5 miljoner ton under 2015 och gjorde Garpenberg till en av världens mest lönsamma och moderna gruvor. I dag producerar Garpenberg komplex malm som innehåller zink, bly, silver, koppar och guld. Efter ombyggnationen kan produktionen pågå fram till minst 2030.

Syfte

Under en tidsperiod, från 2011 till 2014, var huvudprojektet att designa, bygga och ta i bruk ny utrustning och nya anläggningar för att möjliggöra expansionen av gruvdriften. Detta gav Boliden möjlighet att producera malm mer kostnadseffektivt och lönsamt.

Kundvärde

Att ha ett starkt tekniskt konsultföretag för elektrisk planering och projektledning som kunde bistå Boliden i varje aspekt av projektet.

ÅFs roll i projektet

  • Projektledning
  • Elplanering under mark och i anläggningar över mark (ställverk, nätverk, process, funktionella beskrivningar, brand och elektricitet och belysning).

Projektet engagerade cirka 40 konsulter från Luleå, Piteå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Borlänge. 

Mer på samma ämne