This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Upphandling av ERTMS ombord

ÅF har utarbetat specifikationer och krav på ombordutrustning för ERTMS i Transitios fordonspark.

På uppdrag av Transitio AB fick ÅF ansvar för teknisk konsulthjälp vid utarbetandet av anbudsförfrågningar i upphandlingen av ett ramavtal för leverans, installation och underhåll av ERTMS-system ombord. 

Avtalet täcker kommande behov av tjänster och produkter för ERTMS-utrustning och järnvägsfordon med STM ombord hos Transitio AB och dess ägare. 

I uppdraget ingick:

  • Utarbetandet av tekniska och funktionella krav på ERTMS-utrustning ombord.
  • Tekniskt stöd i frågor om TSI-krav, ATC och ERTMS.
  • Medverkan i utformningen av juridiska och tekniska krav på upphandlingen.
  • Utvärdering av leverantörer och anbud

Mer på samma ämne

Visa fler