This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Nationella krav på STM

Utarbetande av nationella krav på styrsystemet STM för svenska och norska järnvägsfordon utrustade med ERTMS.

I ett uppdrag från Trafikverket ansvarade ÅF för det tekniska kunnandet om ATC och ERTMS (Europeiskt styrsystem för järnvägstrafik) i både ombordsystem och marksystem i ett STM-projekt (Specific Transmission Modules) som initierades av Trafikverket.

I uppdraget ingick:

  • Utarbetande av nya nationella tekniska och funktionella krav på ett svenskt/norskt STM.
  • Granskning och analys av befintliga krav.
  • Tekniskt stöd för TSI-krav, ATC och ERTMS.

Mer på samma ämne

Visa fler