This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Duo2

I takt med att efterfrågan på varor ökar i världen ökar även behovet av transporter. Färre lastbilar och tyngre last är ett energieffektivt svar på morgondagens varutransporter – som också ökar trafiksäkerheten.

Duo2 är ett forskningssamarbete mellan flera företag inom transportindustrin och myndigheter i Sverige. ÅF är en samarbetspartner i projektet som drivs av Volvo AB, Trafikverket och DB Schenker och en rad andra företag. Projektet ska utreda möjligheten att transportera styckegods mer effektivt i det befintliga vägnätet. 

I projektet provas längre och tyngre fordonsekipage än de som för tillfället är tillåtna i Europa. För närvarande är maxgränsen för ekipage 25,25 meter och 60 tons bruttovikt i Sverige, medan större delen av Europa tillämpar en gräns på 18,75 meter respektive 40 ton.

Längre lastbilar och tyngre last

I Duo2-projektet testas två fordonskombinationer. Den första, Duo-trailern, är en lastbil med två påhängsvagnar. De två vagnarna är hopkopplade med en dolly med två axlar, kopplingar och ett femte hjul. Sammantaget blir fordonet 32 meter långt med en bruttovikt på upp till 80 ton med full last.

Det andra Duo2-fordonet, Duo-CAT, skulle enligt plan ut på vägarna våren 2015. Kombinationen består av en lastbil med två släpvagnar med mittplacerad axel, en så kallad växelflakskombination. Både lastbilen och släpvagnarna har containrar med stödben som kan fällas ned för att ställa upp containern på marken.

Större lastbilar – mindre utsläpp

Mycket tid och arbete har lagts ned på att följa upp korrelationen mellan vikt och bränsleförbrukning, vilket var ett av kriterierna för det medverkande logistikföretaget.

Resultatet av de uppmätta värdena i Duo-Trailer-försöket är entydigt – bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen är 27 procent lägre än från standardfordonen i Europa.

Testerna tyder på att Duo2-fordonen inte bara effektiviserar varutransporterna och bidrar till ökad trafiksäkerhet, utan också minskar energiförbrukningen och logistikfordonens miljöavtryck.

Kunskapsledande

ÅF har varit en samarbetspartner i Duo2-projektet sedan början av 2013. Företagets betydande expertis inom och erfarenhet av bilindustrin har visat sig vara ovärderliga. ÅF har bland annat bidragit med design, konstruktion, CAD-paketering av lastbilar och släpvagnar och ledning av arbetet med att bygga släpvagnarna. Företagets design- och analystekniker har också hjälpt till med bakgrundsfunktioner för de släpvagnar som ska användas i Duo-CAT-projektet.