This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Driftsäkerhetsverifiering av ERTMS och STM

ÅF har tillhandahållit projektledning och teknisk expertis i Trafikverkets ERTMS-projekt.

På uppdrag av Trafikverkets ERTMS-projekt fick ÅF ansvar för genomförandet av driftsäkerhetsverifieringen av ERTMS+STM på den svenska järnvägen. Arbetet omfattade att samla in driftstatistik från ERTMS-utrustade fordon och analysera vad som orsakat störningarna och föreslå lämpliga åtgärder.

I uppdraget ingick:

  • Projektledning och ledning av workshops med järnvägsföretag och leverantörer.
  • Tekniskt stöd avseende fel och brister på ombord- och marksystem.
  • Sammanställning och presentation av driftstatistik för ERTMS-utrustade fordon och marksystem.

Mer på samma ämne

Visa fler