This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Beställarens Oberoende Tester i Trafikverkets ERTMS-projekt

ÅF har granskat specifikationer, utarbetat testscenarios och genomfört tester av ERTMS-systemleveranser till Trafikverket.

På uppdrag av Trafikverkets ERTMS-projekt fick ÅF ansvar för tekniskt stöd och genomförandet av Beställarens Oberoende Tester (BOT) avseende leveranser av ERTMS-system från två internationella leverantörer.
Uppdraget ska säkerställa att vid ibruktagning av leverantörernas system inga okända driftstörande eller säkerhetsrisker förekommer.

I uppdraget ingick:

  • Upprätta standardiserade rutiner och metoder för BOT
  • Verifiera leverantörernas processer i utveckling och implementering av systemen
  • Validera leverantörernas egna kvalitetssäkring
  • Utveckla testscenarios inklusive testfall
  • Identifiera risker för funktionella och säkerhetsrelaterade fel
  • Genomföra tester av systemleveranser
  • Analysera resultaten från genomförda tester och jämföra med kraven för typgodkännande

Mer på samma ämne

Visa fler