This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Amminex

Nyborg-företag skapar renare luft i trafiken

Amminex är ett snabbt växande clean-tech-företag inom den globala bilindustrin. Deras ammoniak-avgasreningssystem (ASDS) reducerar effektivt kvävedioxidutsläppen från dieselfordon via en katalysator.

Ventilationssystem

ÅF har tillsammans med Euro-Vent levererat och installerat ett nytt ventilationssystem för process-, lokal- och nödventilation i Amminex nya produktionsanläggning. Euro-Vent har stått för ventilationssystemet och kanalerna, medan ÅF har levererat automationen och ammoniakövervakningen. I produktionen ingår ammoniak och salter, som delvis är inkapslade i processen. Processventilationen är därför uppbyggd med påsfilter för att filtrera bort salterna och en luftskrubber för att neutralisera ammoniaken.

Det är totalt fyra ventilationssystem som täcker olika områden i fabriken och ett nödventilationssystem som startas, om koncentrationen av ammoniakångor i lokalen blir för hög. Om det sker kopplas elnätstransformatorn från och stoppar hela produktionslinjen, så att problemet kan lösas och anläggningen startas igen.

Mer på samma ämne