This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Future Cities

Globala trender och utmaningar såsom urbanisering, klimatförändringar och digitalisering påverkar i hög grad hur vi kommer leva och bo i framtiden.

Genom att fokusera på och alltid utgå ifrån människorna i staden, deras behov och välmående, utvecklar vi attraktiva, hållbara och smarta städer för kommande generationer.

Med vår samlade kompetens inom stadsutveckling, energi - och vatten, industri, digitala lösningar, framtida mobilitet och mycket mer - skapar vi kombinerade lösningar som spänner över flera fält vilket är nyckeln i utvecklingen av framtidens städer.

Se video nedan.