This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Järn och stål

Innovation genom erfarenhet

Från laboratorium till smältverk. ÅF har ledande kompetens inom stålindustrin.

ÅF har i många år arbetat i nära samarbete med stålindustrin, i såväl laboratoriet som i smältverket. Vi har ansvarat för komplicerade kundprojekt med totalansvar för alla kritiska funktioner. Vi ser alla nya uppdrag som en utmaning att skapa en lönsam och hållbar stålindustri.

ÅF erbjuder den bredd av specialistkompetens som krävs för en effektiv stålindustri. Som ledande teknik- och konsultföretag inom stålindustrin gör vi förstudier och kostnadsberäkningar för investeringar i produktionslinjer, fabriksutformning och produktionsflöden samt utvecklar och anpassar MES-system.

ÅF samarbetar med dig kring 3D-skanning av produktionsanläggningar och maskiner och tar hjälp av simuleringsverktyg för att skapa innovativa lösningar och en kostnadseffektiv stålproduktion.

Referenser och kontakt

SSAB är exempel på en av våra kunder inom stålindustrin. Skarpa case på området hittar du här nedanför.

Vill du veta mer om vårt erbjudande inom stålindustrin? Ta kontakt med någon av oss här nedanför.

Det här gör vi inom järn och stål

Referenser

Kontaktpersoner

David Andersson

David Andersson

Industrial Digitalization
Rolf Holmqvist

Rolf Holmqvist

Industrial Engineering