This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Gruvdrift

Från brytning till frakt

Kostnadseffektiva och hållbara lösningar med ÅF som global partner.

Att ta fram ädelmetaller och mineraler för den globala marknaden är en utmaning. ÅF har i många år varit en tillförlitlig partner till gruvindustrin för att hitta hållbara och kostnadseffektiva lösningar. 

Vi arbetar i nära samarbete med dig under hela processen, från gruva till hamn, för att uppfylla dina behov och optimera din verksamhet. Att lyssna och ställa frågor för att få inblick i dina utmaningar och önskemål är en avgörande aspekt av detta samarbete.

Hållbar gruvdrift

ÅF hjälper dig hela vägen från de första genomförbarhetsstudierna till brytning, transport till hamn och frakt till globala marknader. Vi vet att social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är viktiga frågor för dig och tar del av ditt engagemang.  I egenskap av ledande teknikkonsult har vi hållbarhetsexpertis inom säkerhet och miljö, vattenhantering, buller och vibrationer, energi och stadsplanering.

Transport och bulkhantering inom gruvdrift

Vi utvecklar och uppnår effektiva transporter och bulkhantering inom olika typer av gruvdrift: från underjordiska gruvor eller dagbrott till krossar och smältverk, till logistiken kring och utformningen av järnvägstransporter mot hamn. Tack vare vår storlek och ledande expertkunskap kan vi erbjuda tjänster som bidrar till bättre transporter och hantering, oavsett vilket stadium projektet eller verksamheten befinner sig i.

Referenser och kontakt

Boliden är exempel på en av våra kunder inom gruvdrift. Skarpa case på området hittar du här nedanför.

Vill du veta mer om vårt erbjudande inom gruvdrift? Ta kontakt med någon av oss här nedanför.

Det här gör vi inom gruvdrift

Referenser

Kontaktpersoner

Andreas Johansson

Andreas Johansson

Sales Manager Mining North
Michael Mjörnestål

Michael Mjörnestål

VP and Head of Business Area Advanced Automation
Erik Söderström

Erik Söderström

Industrial Engineering/IT
David Andersson

David Andersson

Industrial Digitalization